تبلیغات

مسابقات کشوری سبک کیوشو سلف دیفنس

18 شهریور 90 تهران

انتخابی تیم منتخب سبک

هنرهای فردی- دفاع شخصی- شکستن اجسام سخت - آمادگی جسمانی در ورزشهای رزمی

 

آدرس  سایت: www.kselfdefense.com