تبلیغات
موسسه گویش نصف جهان به دلیل عدم رعایت موازین شرعی و حفظ شئونات اسلامی در مرکز آموزشی پلمپ گردید.
لازم به ذکر است وبسایت این آموزشگاه نیز توسط عناصر گمنام امام زمان هک و ضبط شد.

منبع خبر: فارس